Vasiyetname Nasıl Hazırlanır ?

Ölen bir kişiye ait olan mallar, bilindiği gibi hak sahiplerine geçmektedir. Eğer ölen kişi hayattayken herhangi bir vasiyetname düzenlememişse, doğrudan hak sahiplerine eşit bir paylaşım yapılacaktır. Ancak, son dönemlerde görülmektedir ki, her birey mal varlığı hakkında öldükten sonra yapılması gereken işlemleri vasiyetname hazırlama yöntemlerini kullanarak resmi hale getirmektedir. Vasiyetnamenin düzenlenebilmesi için ise, öncelikli olarak yasal durumların göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Çünkü, Türk Medeni Kanunu’na göre 3 farklı şekilde vasiyetname düzenlenmesi mümkündür. Bunlar şu şekildedir.

1. Resmi vasiyetname

2. El yazılı vasiyetname

3. Sözlü vasiyetname

Vasiyetname hazırlama işlemleri sırasında, bunlardan hangisinin yapılacağına karar verilmelidir. Bu 3 durum dışında yapılacak olan herhangi bir işlem ise, yasalar gereği geçersiz sayılacak ve mirasın pay edilmesi konusunda anayasanın gereklerine göre hareket edilecektir.

Resmi Vasiyetname Nedir?

Resmi vasiyetnamenin hazırlanabilmesi için, vasiyetname yazmak isteyen kişinin iki tanık ile birlikte bulunması gerekmektedir. Resmi memur huzurunda yapılacak olan bu düzenlemede, noter, görevli resmi memur ya da sulh hakiminin olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra diğer görevli olarak adlandırılan konsolos huzurunda da kişiler vasiyetname düzenletebilecektir. Miras bırakmak isteyen kişi burada resmi görevliye durumu iletecek ve yapılan beyanlar da tutanağa geçirilecektir. Hazırlanacak olan evrak üzerine memur, vasiyetnameyi yazan kişinin imza bulunması gerekmektedir.

El Yazılı Vasiyetname Nedir?

El yazılı vasiyetname, adından da anlaşılacağı gibi, ölmeden önce miras işlemlerini halletmek isteyen kişinin kendi el yazısı ile bu işlemi gerçekleştirmesidir. Ancak, burada kesinlikle daktilo ya da bilgisayar çıktısı kabul edilmemektedir. Ölen kişinin sonrasında bu dilekçeye itiraz edilmesi durumunda, el yazısının gerçek olmadığı anlaşılırsa, vasiyetnamenin iptal edilmesi söz konusudur.
El yazılı vasiyetname hazırlandıktan sonra, kesinlikle noter, yetkili memur ya da sulh hakimine teslim edilmelidir. Bu şekilde işlem yapılmadığında yine vasiyetname geçersiz sayılacaktır.

Sözlü Vasiyetname Nedir?

Sözlü vasiyetname, kişilerin resmi veya el yazılı vasiyetname yapamadığı durumlarda geçerlidir. Eğer olağanüstü bir durum yoksa, bu şekilde vasiyet yapılamayacaktır. Sözlü vasiyetname için yine noter ve sulh hakimine başvurulması gerekmektedir.

Vasiyetname Nasıl Yazılır?

Vasiyetname hazırlama konusunda, mevzuatta belirtilen kurallar uygun bir anlatım yapılması gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken ilk dört kuralı şu şekilde sıralayabiliriz.
1. Vasiyetname hazırlayacak olan kişinin ayırt etme gücüne sahip olması ve 15 yaşını da doldurmuş olması gerekmektedir. Bu şartı tamamlamayan kişilerin hazırlayacakları vasiyetname hiçbir şekilde geçerli olmayacaktır.

2. Vasiyetnameyi yazacak olan kişi, kanunda belirtilmiş olan yasal mirasçıların saklı paylarına dokunamayacaktır. Bundan dolayı bu kuralara uygun bir şekilde vasiyetname düzenlenmesi gerekecektir.
3. Vasiyetnameyi düzenleyen kişi, işlem tamamlandıktan sonra vasiyetnameye konu olan miras için istediği gibi işlem yapabilecek yani tasarruf hakkına sahip olacaktır.

4. Vasiyetname hazırlayacak olan kişi, istediği zaman bu vasiyetnameden vazgeçme hakkına sahiptir.
Vasiyetname hazırlama işlemleri sırasında, kişilerin ilk başta dikkat etmesi gereken konular bu şekildedir. Resmi bir evrak niteliği kazanması gereken bu belgenin, kesinlikle belirtmiş olduğumuz noter ya da sulh hakimine teslim edilmiş olması ve onaylanması gerekmektedir. Bunun dışında yani resmi bir kuruma teslim edilmemiş ya da onaylanmamış olan vasiyetname, kişi öldükten sonra herhangi bir kabul görmeyecektir. Resmi dairelere teslim edilecek olan vasiyetname, kişinin ölmesi durumunda avukatlar ve idari görevliler tarafından açılacaktır. Eğer vasiyetname açılacağı zaman ölen kişinin yakınları bu alanda bulunmuyor olsa bile tutanak üzerinden tüm kayıtlar alınacak ve vasiyetin yerine getirilmesi için yasal adımlar atılacaktır.

vasiyet-ile-ilgili-sorular.jpg

Maybe You Like Them Too

Yorum Yaz

93 − 83 =