Vasıflı Ve Vasıfsız İşçi

Öğrenmiş (vasıflı) işçi Ve Öğretilmiş işçi

Öğrenmemiş (vasıfsız) işçi olmak üzere üçe ayrılır.

Öğrenmiş işçi, mesleki bir tahsil ve terbiye görmüş, bilgi ve yetişme bakımından olgun bir elemandır. Öğretilmiş işçi, acemi olarak gelmiş ve o işte yavaş yavaş yetişmiş yani çalıştığı iş kendisine öğretilmiş; öğrenmemiş işçi ise daha işe yeni gelmiş, çırak olarak çalışmakta olan elemandır.

Burada bir önemli konu da; fikri, idari ve icrai çalışmada bulunanlar arasındaki iliş kilerdir. Bu ilişkilerin karşılıklı sevgi ve saygıya dayanması en önemli esastır.

Karşılıklı sevgi ve saygı aynı zamanda işletmeye bağlılık sağlar, yani icrai İşi yapanlar, işlerine dört elle sarılarak planlara uygun olarak yaptırılan işleri en iyi şekilde yapmağa çalışırlar. Ama, onların bu bağlılığına İşletmecinin de aynı duyarlılıkla karşılık vermesi, yani onlara, yaptıkları işin karşılığını vermesi gerekmektedir. İşletmede iş ahengini yaratmak için bu şarttır.

Burada dikkat edilecek nokta, personel ile iş ve işletme arasında bir birlik yaratacak, bağlılık sağlayacak olumlu çalışmalarda bulunmak, doğrudan doğruya onların ruhlarına, benliklerine hitap ederek idareci ile işçi arasındaki görüş farkının giderilmesine çalışmaktır.

icrai iş yapan eleman (işçi) emri altında bulunduğu idarecilerin yalnız masa başında oturmak, bir kaç evrakı imza etmek ve zaman zaman işleri denetmek olduğunu sanarak kendileri kadar çalışmadıkları inancı ve vehmi içinde bulunurlar.

İşte, idarecilerin en fazla dikkat edecekleri şey, bu fikri anlaşmazlığı gidermek ve dolayısiyle işçinin idareciyle, işine ve işletmeye manevi bakımdan yaklaşmasını sağlamaktır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*