Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler(VDMK) ne demektir?

Batı’da yaygın bir araç olarak kullanılan varlığa dayalı menkul kıymetler, çağdaş bir enstrüman olarak sermaye piyasalarında önemli bir yere sahiptir. Yeni Sermaye Piyasası ve Kanunu’nda ilk defa düzenlenen ve daha sonra bir tebliğle ayrıntılı bir şekilde ele alınan varlığa dayalı menkul kıymetler bankaların ve lasing (finansal kiralama) şirketlerinin kendi ticari işlemlerinden doğan alacakları veya temellük edecekleri alacakları karşılığında SPK tarafından kayda alınarak ihraç edilen kıymetli evraktır.
Kanunda düzenlenmesi ve ardından tebliğle içinin de doldurulmasından sonra varlığa dayalı menkul kıymetler, Bankaların büyük ilgisini çekti. Vadeli mevzuat. Nitekim bankalar bu aracı birer birer halka arzetmeye başladılar.
Soru I73: Hangi tür alacaklar, varlığa dayalı menkul kıymetlere dayanarak (konu) olabilir?
Varlığa dayalı menkul kıymetlere çeşitli olacaklar konu olabilmektedir. Bunlar şöyle sıralayabiliriz:
1) Tüketici kredileri : Bankaların gerçek…………….ticari
amaçla kullanılmamak koşuluyla mal hizmet alımları dolayısıyla açmış olduğu bireysel krediler,
2) Konut Kredileri : Bankaları, Toplu Konut İdaresi (TKİ)

Başkanlığı ile yapılan anlaşma hükümlerine göre kendi kaynaklarından hazır konut olan kişilere açtıkları bireysel krediler, bankaların verdikleri ipoteğe dayalı bireysel konut kredileri ile konut sektörünü kredilendirmeye yetkili Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) Statüsündeki bankaların kendi mevzuatları çerçevesinde açtıkları krediler,
3} Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmelerinden Doğan Alacaklar: Finansal kiralamaya yetkili kuruluşların yaptıkları finansal kiralama sözleşmelirinden doğan alacakları,
4) İhracat işlemlerinden doğan alacaklar: Factoring işlemleri yapan anonim, ortaklıklar tarafından temellük eden ihracat karşılığındaki belgeye dayalı alacaklar.
5) Diğer Alacaklar : Bankalar dışındaki, mal ve hizmet üretimi faaliyetlerinde bulunan anonim ortaklıklar ile mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınanlar dahil KİT’lerin müşterilerine yaptıkları taksitli satışlardan doğan senede bağlanmış alacaklar.
6) Tarım Kredi Kooperatifleri Aracılığıyla Verilen Bireysel Kredilere İlişkin T.C.Ziraat Bankası’nın Senede Bağlanmış Olan Alacakları

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*