VAKIFBANK VAKIFLAR BANKASI

Vakıf Paralar Müdürlüğü yerine 1954 yılında 6219 sayılı Kanunla kurulmuştur. Kamu İktisadi Devlet Tekekkülü olmayan ve özel hukuk hükümlerine bağlı bulunan bankanın bugün sermayesi 100 milyon lira olup, merkezi Ankara’dadır.

Banka sermayesinin % 55 i Vakıflar Umum Müdürlüğüne, % 20 mülhak vakıflara ve % 25 i de gerçek ve tüzel kişilere ait bulunmaktadır. Tüzel kişiler arasında Ziraat Bankası, Sümerbank, Emlâk Kredi Bankası da Bankaya ortak bulunmaktadır.

Bankanın amacı; Kuruluş kanununa göre, menkul ve gayrimenkul mal ve kıymetler karşılığında ikrazlarda bulunmak, sigorta vesair ortaklıklar kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek, gayrimenkul alıp satmak, her türlü banka muamele ve hizmetleri yapmaktır.

1976 sonu itibariyle bankanm 192 şubesi, 3547 personeli, 200 milyon ödenmiş sermayesi ve 125.220.000 ihtiyatları bulunmaktadır.

VAKIFLAR BANKASI_1.jpg

Yorum Yaz

− 3 = 4