VADELERİNE GÖRE MEVDUAT

Yukarıda yazılı bu gruplar da kendi aralarında
1. Vadesiz Mevduat
2. İhbarlı Mevduat
3. Vadeli Mevduat olmak üzere üçe ayrılır.
1) Mudiin, her zaman tamamen veya kısmen para çekebilmek üzere yaptığı tevdiata “Vadesiz veya İhbarsız Mevduat” denir.
Bu çeşit hesap sahipleri, paralarını banka üzerine çek çekmek, makbuz imzalamak, mektupla üçüncü şahıslar lehine havale, başka hesaplara virman (nakil), borsa emirleri veya hesabın borcuna bir kaydı gerektirecek herhangi bir emir vermek suretiyle serbestçe kullanırlar.
2) İhbarlı mevduat, vadeli olmamakla beraber mudi tarafından geri alınması için belirli bir süre önce ihbar mecburiyetine tabi tutulan mevduata denir.
3) Vadeli mevduatta, mjudi’in belirli bir vadenin bitiminde geri almak üzere yatırdığı mevduattır. Bu tür mevduatta Bankalar tevdiat sahibinin adına yazılı bonolar (vadeli tevdiat bonosu) düzenleyebilirler. Bu bonolar başkalarına devir ve ciro edilemez.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 28 = 32