VADE NEDİR?

A TARİFİ VE ÇEŞİTLERİ

Borçluya, borcunu ödemesi için verilen zamandır. Vade borçluya; akitle, alacaklı tarafından veya kanun ile verilir.

Bir borcun veya senedin ödenmesi gerektiği güne “vade” denir. Ticaret Kanununun 615/1 ci maddesine göre; senetlerin vadeleri dört şekilde tesbit edilebilir

Görüldüğünde (ibrazında)

Görüldükten (ibrazından) muayyen bir müddet sonra.

Keşide gününden (tarihinden) muayyen bir müddet sonra.

Muayyen bir günde.

Poliçe veya senet metninde vade yazılmamışsa, görüldüğünde ödenecek demektir (T.K. mad. 584). Kanunda açıklık olmamakla beraber vade genellikle senet metnine yazılır. Vadenin metin dışında bir yerde yazılması da mümkündür.

Vadenin geçersizliği Yukarıda sayılan 4 vade şeklinin dışında “vadesi başka bir şekilde yazılan veya birbirini takip eden vadeleri gösteren poliçeler geçersizdir (T.K. mad. 615/2). Örneğin; “Bu poliçemi Sonbahar hayvan panayırında ödemek üzere” diye başlayan veya “Berat Kandilinde ödenmek üzere” düzenlenmiş bir poliçenin vadesi geçerli değildir. Poliçe batıl olur. Yine “Tarihinden başlayarak 31 gün sonra 500. lirası, 61 gün sonra 300. lirası, 91 gün sonra 200. lirası ödenmek üzere çekilmiş 1.000. TL. Iık bir poliçe” kanunen geçerli değildir. Bu biçim vadeli olan bir poliçe ticari senet hükümlerinden yararlanamaz, adi senet olur.
VADE NEDİR?_1.jpg

Yorum Yaz

74 − 64 =