UMUM MÜDÜR NEDİR?

Bir İdare, bir işletme veya bir kuruluşun tüm iş ve işlemlerini yürüten ve yöneten ve bu idare ve kuruluşlardaki şube müdür ve personelinin bağlı olduğu makam sahibine “Umum Müdür” denir.

Umum müdürler ya ayrı bir statü içinde bağımsız olurlar, ya da bir bakanlığa bağlı olarak veya ticari şirketlerde özellikle anonim şirketlerde idare Meclisine bağlı olarak görev yaparlar.

Görev ve yetkileri; Şirketlerin ana sözleşmeleriyle veya kanunlar çerçevesinde sınırlıdır. Örneğin Anonim şirket olan bankalarda Umum Müdürler, İdare Meclisinin kendilerine verdiği idare ve temsil yetkisini iyi bir şekilde ve bankanın hak ve menfaatlerine uygun olarak yürütmek zorundadırlar.

Umum Müdür, İdare Meclisine bağlıdır. Umum Müdürün atanması ve işten alınması İdare Meclisinin yetkisi içindedir.

Umum Müdür, İdare Meclisi üyesi değildir. Ancak, şirketin statüsüne müsaitse İdare Meclisi tarafmdan seçilen Umum Müdür, tabii üye sıfatını alır ve o takdirde İdare Meclisinin bütün kararlarında oy kullanmak hakkına sahip olur.

Umum Müdürlük, başında bulunduğu kuruluşun içten idaresini, organizasyonunu yapmak, dışa karşı da temsil görevini yapmakla yükümlü olduğundan yetkili ve sorumlu olduğu kadar onurlu bir makamdır.

Umum Müdür, İş Kanunu açısından işveren durumundadır.
UMUM MÜDÜR NEDİR?_0.jpg

Yorum Yaz

− 1 = 8