UMUM MÜDÜR MUAVİNİ NEDİR?

Umum Müdürün saptayacağı ve belirleyeceği sınırlar içinde, kendisine ait yetkilerden bir kısmının kullanılmasında yardımcı olan kimseye “Umum Müdür Müavini” (Genel Müdür Yardımcısı) denir.

Umum Müdür Muavinleri, özellikle anonim şirketlerde ve bankalarda Umum Müdürün önerisi veya teklifi ile İdare Meclisi tarafından tayin olunur, işten çıkarılmaları da aynı şekilde olur. Bu kişiler, başında bulundukları kurumların iş hacmine göre bir veya bir kaç adet olabilir.

Muavinler, kendilerine verilen görev ve yetkileri Umum Müdüre karşı sorumlu olarak, tam bir dikkatle ve iyi bir şekilde yürütmek suretiyle idaresini ve sorumluluğunu paylaştığı umum müdürün başarısında etkin rol oynarlar.
UMUM MÜDÜR MUAVİNİ NEDİR?_0.jpg

Yorum Yaz

69 + = 74