ULUSLARARASI ENDÜSTRİ VE TİCARET BANKASI

1888 de kurulan Selânik Bankası, 1970 yılı başında Yapı Kredi Bankasının da iştirakiyle “Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası” adı altında yeniden faaliyete geçmiştir. Tamamen yabancı sermaye elinde bulunan banka, bu değişiklikten sonra % 37,62 oranında Türk sermayesinin malı olmuştur.

Yeni şekline göre Bankanm konusu, her çeşit banka muameleleri yapmak, dış ticaretin ve sanayinin geliştirilmesi ve teşviki maksadı ile ihracatı finanse etmek, özel teşebbüs tarafmdan kurulmuş veya kurulacak sanayie kısa ve özellikle orta vadeli krediler açmak, bilumum mali, iktisadi ve özellikle endüstri, madenler, ticaret, ziraat, enerji, nafia hizmetleri, nakliyat, turizm ve sigorta gibi konularda her türlü teşebbüs ve taahhütlere girişmektir.

Bu bankanın 1976 yılı sonuna göre 10 şubesi, 376 personeli. 2.658.000 lira sermayesi 41.571.000. lira ihtiyatı bulunmaktadır.

ULUSLARARASI ENDÜSTRİ VE TİCARET BANKASI_5.jpg

Yorum Yaz

+ 33 = 34