TİCARET UNVANI

Unvan, bir kimsenin her çeşit işlemlerde kendini tanıtmak için aldığı ad’a denir.

1. Bir kimse, işlemlerinde kendini tanıtmak için özel bir ad ve unvan almağa zorunlu değilse de “her tacir, ticari işletmesine ait işlemleri ve evrakı, ticaret unvanı denilen bir ad altında imzaya, aldığı unvanı ticari işletmesinin bulunduğu yerin ticaret siciline kaydettirmeye mecburdur. Bundan başka, her tacir aldığı ticaret unvanını, işletmenin giriş yüzünde görünür bir yere yazmağa, aldığı unvana uygun imza örneğini de noter onayından sonra Tüccarın alacağı ticaret unvanı; kendi ad ve soyadıyla başka unvanlarla karışmayacak bazı ilâvelerden oluşur. Şirketlerin unvanı hakkında (Anonim şirket, kollektif şirket) maddelerine bakınız.

2. Bir tacirin unvanı, ticari işletmesinden bir parça olup, bu işletmelerden ayrı olarak başkasına temlik edilemez.

3. Bir tacirin ticaret unvanıyla beraber ticarî işletmeyi devralan kimse bu işletmenin işlemlerinde eski sahibinin halefi olduğunu kayda mecburdur.

4. Ticaret unvanını değiştiren tacir bu değişikliği ticaret siciline tescil ettirmelidir.

Haksız ve kanuni kurallara uymayan bir unvanı kullanan tacir, hapis ve para cezasıyla cezalandırılır.

Ticaret hayatında çeşitli ayırt edici işaretler

Yorum Yaz

− 4 = 6