TÜZÜK NEDİR?

Herhangi bir kuruluşun iç ve dış poli tikasmı saptayan yani izleyeceği yolu ve uygulayacağı hükümleri gösteren maddelerin tümüne “tüzük veya nizamname” denir.

Kanunların uygulama şeklini göstermek, ya da kanunun öngördüğü könuları saptamak ve kanunlara aykırı hükmü olmamak üzere Bakanlar Kurulunca kitap halinde çıkarılan kurallardır. Tüzükler Danıştay’ın tetkikinden ve Cumhurbaşkanının onayından geçer.

Bir cemiyetin veya anonim şirketin kuruluşuna ve işleyişine ilişkin esaslı hükümleri koyan ve kapsayan hukuki tasarruf ve belgeye de “tüzük” denir.
TÜZÜK NEDİR?_0.jpg

Maybe You Like Them Too

Yorum Yaz

57 + = 60