TÜRK TİCARET BANKASI

1913 yılında Adapazarı İslâm Ticaret Bankası adı altında ve 1.179. TL. sermaye ile komandit şirket olarak kurulmuştur. Banka 1919 yılında 100.000. TL. sermayeli Anonim Şirket haline gelmiş, 1928 yılında Adapazarı Türk Ticaret Bankası adını almıştır, 1934 yılında hâzinenin ve diğer bankaların da iştirakleriyle sermayesi artırılmış, adı da “Türk Ticaret Bankası” na çevrilerek merkezi İstanbul’a nakledilmiştir.

Halen Bankanın sermayesinde Hâzineden başka Ziraat Bankası, İş Bankası, Emlâk Kredi Bankası ve Sümerbank ile Güven Sigortanın iştirakleri vardır.

1976 yılı sonu itibariyle Bankanın 311 şubesi, 5682 personeli, 125 milyon kayıtlı sermayesi ve 143.892.000 bulan ihtiyatları vardır. Aynı yıl sonunda Bankanın 4 milyar 936 milyon tasarruf mevduatı, 4 milyar 571 milyon diğer mevduatı bulunmakta 6.411.890.000 plasman yaptığı ve net 179.882.000. kâr sağladığı görülmektedir.

Bugün memleketin ileri gelen Ticaret Bankalarından biri olan Türk Ticaret Bankası, bazı bankalar ve şirketlere de ortak olmuştur. Yatırım yapmış olduğu işletmelerin sayısı 30 a yaklaşmıştır.

Banka ayrıca çocuk tiyatrosu ve çocuk mecmuası gibi kültürel hizmetlerde de bulunmaktadır.
Türk Ticaret Bankası geri dönüyor - Ekonomi Haberleri

Maybe You Like Them Too

Yorum Yaz

+ 30 = 31