Türk hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü

İHRACATA DAYALI BUYUME MODELİ TERK EDİLMEMELİ

Dış pazarlarda hal böyle iken, Türkiye’de de seçim sonrası yeni bir dönem başlıyor ve bu da sektör ve firmalar açısından yeni bir başlangıç için fırsat oluşturuyor. Sizin önümüzdeki bu döneme ilişkin değerlendirmeleriniz nedir?

Bu dönemi fırsata çevirirsek yılın ikinci yarısında ihracatın azalışını pozitife döndürebiliriz. Bunun için ikinci yarıda ekonomiye, üretime, sanayiye ve ihracata öncelik verilmesi gerekiyor. Diğer bir ifadeyle bu dönemde ülke çıkarları ve dış ticaretin selameti açısından öncelik “ekonomi” olmalı, “ihracata dayalı büyüme”modeli asla ve asla terk edilmemeli, diyoruz. Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü siparişten rafa 21 günde mal teslimi gerçekleştiriyor. Bu üstünlüğünü koruyabilmesi için ülkemizdeki bürokratik süreçlerin güvene ve sonradan kontrole dayalı olarak, hızı engellemeyecek şekilde sadeleştirilmesi ve yapılandırılmasını bekliyoruz. Netice itibarıyla, hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün 2015 yılının ikinci yarısını daha iyi koşullarda geçirmek gibi bir temennimiz var. Beklentimiz, 2015 yılını en az 2014 yılındaki ihracat rakamını yakalayarak hatta aşarak bitirmek ve 2023 İhracat Stratejisi kapsamındaki başta ihracat olmak üzere tüm sektöre/ hedeflerimizi gerçekleştirmek.

Ve kullanmak da global marka olma yolunda yapılması gerekenlerden. İnanıyoruz ki, global markalar Türk hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünü daha ileriye taşıyacaktır.

Hazırgiyimde ihracat rakamları da yükseliyor. Son rakamları paylaşabilir misiniz? Fırsat olarak ördüğünüz yeni pazarlar var mı:

Türk hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü 2014 yılını yüzde 8 artış ve 18,7 milyar dolar ihracat rakamı ile kapattı. 2015 yılının Ocak Haziran döneminde ise 198 ülkeye 8,2 milyar dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirildi. İhracat 2014 yılının eş dönemine kıyasla yüzde 13.3 oranında azaldı. Bu azalışta, en büyük pazanmız AB ülkelerinin perakende pazarlanndaki daralma, en iddialı olduğumuz pazarlardan Rusya Federasyonu’nun ekonomisindeki sorunlar ve bölgemizde devam eden siyasi ve askeri krizlerin neden olduğu istikrarsızlık en temel etkenler oldu. Mevcut konjonktürde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatımızın arttığı ülke gruplan ve ülkeler de var. Ortadoğu ülkeleri örneğin 2015 Ocak Haziran döneminde yüzde 9.9 oranında ihracatı artırdığımız bir ülke grubu. Afrika ülke grubuna ihracatta yüzde 3.5, Türk Cumhuriyetlerine ihracatta yüzde 8.3 , Amerika ülkelerine ihracatta yüzde 1.9 artış elde ettik. Ülke olarak bakarsak Doğu Bloku ülkesi Ukrayna, Kuzey Afrika ülkesi Cezayir, AB’ye son katılan ülkelerden Lit vanya, Ortadoğu ülkeleri İran, Ürdün ve Lübnan, Türk Cumhuriyetleri Kazakistan ve Azerbaycan ile eski Doğu Bloku ülkesi Gürcistan, 2015’in ilk yansında yüksek oranlı ihracat artışı elde edilen ülkeler oldu. Bu ülkeleri fırsat gördüğümüz pazarlar olarak değerlendirebiliriz.

İHKİB olarak, sektörümüzün yurtdışmda daha fazla tanınmasını sağlamak, fırmalanmızm mar kalaşmasma yardımcı olmak ve sektör ihracatına katkı sağlamak amacıyla 2013 2016 yıllan arasında “Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörü Yurtdışı Tanıtım Projesi” ismi altında bir proje hazırladık. Bu proje kapsamında proje partneri olarak “Global Connection” ile çalışmayı tercih ettik. Yapılan medya çalışmalan ile belli başlı uluslararası gazetelerde, moda haftası ya da uluslararası bazı fuarlar gibi bazı etkinliklerle eşzamanlı olarak sektörümüze özel ekler yer aldı ve sektörümüzün algısı açısından farkmdalık yaratan önemli etki sağlandı. Aynca bu proje ile Türk hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün tarihsel gelişimi, bugünü, yannı ve potansiyeli ile ilgili bilgiler dünyaya aktanldı.

Bugüne kadar hangi GC ile ülkelerde nasıl bir tanıtım ajandası yürüttünüz? Önümüzdeki dönem neler olacak?

İHKİB stratejik ortaklığında; Almanya’da Die Welt Gazetesi, Rusya’da Komsomolskaya Pravda ve Kommersant gazeteleri ile www.kp.ru internet ana haber portalmda hazır giyim ve konfeksiyon sektörlerimizi tanıtan özel yayınlar, ekler çıkartıldı. 2014 yılında toplamda beş gazete ve iki internet portal yayını gerçekleştirildi. Bu sayede; Almanya’da 909 bin okura, Rusya’da 27,6 milyon okura ulaşıldı. Örneğin, Rusya’da yayımlanan gazeteler CPM Moskova Konfeksiyon Fuan sırasında, Almanya’da yayınlanan gazete ise Bread and Butter ve Berlin Moda Haftası esnasında yayımlandılar. Bu gazeteler sayesinde yaklaşık 28,5 milyon kişiye ulaşıldı ve Türk hazır giyim sektörünün gelişimi milyonlara aktarıldı. Bunun gibi benzer projeleri önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi planlıyoruz.

lokomotif sektörlerinin başında gelen hazırgiyim ve konfeksiyon

Yorum Yaz

+ 75 = 81