Turizm

Bir ülkenin tabii ve tarihi güzelliklerini ve özelliklerini görmek üzere zevk için yapılan geziye denir.

Turizm; bünyesindeki üretim tüketim fonksiyonu ile ekonomileri geniş ölçüde etkiler.

1) Turizmde tüketim

Bir ülkenin turizm arzını meydana getiren alt yapı ve üst yapı tesislerini ya da tabii, tarihi ve arkeolojik zenginliklerin meydana getirdiği maddi değerler, o ülke toplu munun sosyal, kültürel ve ahlâkî hasletlerini oluşturduğu manevi değerlerden veya o ülkeyi ziyaret eden tüketicilerin ihtiyaç duyacağı mal ve hizmetlerden en çok yararlanmanın sağlarimasıdır.

2) Turizmde üretim ise

Yerli ve yabancı tüketicinin o ülkeyi ziyareti sırasında duyacağı ihtiyaçlara cevap verecek mal ve hizmetlerin meydana getirilmesidir. O halde turizmde bir üretim faaliyeti ve hizmet üretimi sözkonusudur. Diğer bir deyimle turizm hizmet üreten bir endüstridir.

Turizm, bir ülkenin yabancı kaynaklardan para ithali olarak ödemeler dengesini olumlu yönde etkiler, öte yandan ülke ekonomisi içinde yarattığı gelirler yoluyla o ülkenin mil li gelirini artırıcı rol oynar.

Turizm iç ve dış turizm olarak iik ana gruba ayrılır.
Dünya Turizm Organizasyonu’nun ülkeye giren turist sayısı ve

Yorum Yaz

2 + 6 =