Turizm Bankası

TURİZM BANKASI

1955 yılında faaliyete geçmiş olan Türkiye Turizm Bankasının yerine, aktif ve pasifini devralarak 1960 yılında 7470 sayılı kanunla kurulmuş ve adı “Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası” na çevrilmiştir. Halk sadece Turizm Bankası demektedir. Merkezi İstanbul’dadır.

Bankanın amacı; Turistik tesisler kurmak, İşletmek, bu tesislerin kurulmasını teşvik etmek, turizm sanayiine kredi açmak, bankalar kanunu hükümleri çerçevesinde her türlü banka muameleleri yapmak, mevduat kabul etmek, bu iş ve hizmetler için iştirakler kurmak ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaktır.

Turizm Bankası, özel hukuk hükümlerine bağlı olarak kurulmuş, 440 sayılı kanun ile İktisadi Devlet Teşekkülü haline gelmiştir.

Sermayesinin % 40 ı hâzineye, % 40 ı bankalarla resmi ve özel teşekküllere, % 20 si de diğer gerçek ve tüzel kişilere ayrılmıştır.

Turizm Bankasının; otel, lokanta ve plâj olarak Kilyos, Yeniköy, Küçükçekmece işletmeleri vardır. Ayrıca, Abant ve Bolu Çevresi Turizm A.Ş. ve Turizm Seyahat Anonim Şirketlerindeki iştirak payı da j% 50 nin üstündedir.

Bankanm 1976 yılı,sonu itibariyle bir merkez şubesi ve 332 personeli, Bir milyon TL. müseccel sermayesi bulunmaktadır.

Banka şimdilik mevduat kabul etmemektedir ve şubeleri yoktur.
Merkez Bankası: Turizm geliri 11 ayda yüzde 1.75 azaldı

Yorum Yaz

7 + 1 =