TÜKETİM

TÜKETİM NEDİR?

Yapılan ve üretilen şeylerin kullanılması demektir. Kullanılan bir şeyin yıpranması, tüketilmesi, harcanmış olması veya yok olması gibi sonuçları vardır. İstihlak anlamına gelir. O halde;

Tüketim; ihtiyaçları ve istekleri karşılamak amacıyla iktisadi varlıkların harcanmasıdır.

Tüketim malları üç gruba ayrılabilir

Yiyecek maddeleri,

Giyecek maddeleri,

Sürekli tüketim maddeleri (binalar, sanat eserleri ve diğer her çeşit ihtiyaç maddeleri).

Tüketimin karakteristiği, ihtiyaçları ve arzuları gidermeyi amaçlamasıdır. İhtiyaçlar ve arzular tatmin edilirken kıymet ve yarar kaybı olup olmaması, malların ve koşulların özelliklerine bağlıdır.

Tüketimin üretimle çok sıkı bağlantısı vardır. Geniş anlamda tüketim mallarının büyük bir kısmı üretim araçları ile elde edilmektedir. Bu bakımdan tüketimin üretime bağlı ve tüketim hacminin de üretim hacmiyle bağlantılı olduğu söylenebilir.
GokhanKeskin.com.tr: Tüketim Üzerine (Bandwagon, Snob ve Veblen

Yorum Yaz

27 − 24 =