TRÖST Nedir?

TRÖST

İktisadi durumlarını düzeltmek yani üretim tekniğini, sürümü ve hammadde alışını rasyonel bir şekilde düzenlemek, rekabeti ortadan kaldırarak işletmelerin rizikosunu azaltmak amacıyla birleşmedir.

Daha kısacası; Tröst birçok işletmenin iktisadi, mali ve teknik güçlerini bir araya getirerek tek bir işletme halinde birleşmeleridir.

Üç tip tröst vardır

1. Fiyatlar konusunda bir anlaşma amacıyla hukuken biribirinden ayrı işletmelerin kendi rızalarıyla gruplaşmalarıdır. Kartelde olduğu gibi.

2. Bir çok işletmenin kaynaşmasından doğan tek işletmedir.

3. Hiçbir üretici faaliyeti olmayan ve her zaman çoğlnlukta bulunmadan bir iştirakler sistemi yoluyle her biri tüzel kişiliğini koruyan çeşitli işletmeleri denetliyen veya yöneten mali şirketlerdir. Yani holding’Ier ya da Holding Tröstler’dir.

Bir araya toplanmış işletmelerin amaçları ayrı veya birbirine yakınsa tröst’e “yatay tröst” denir.

Amaçları biribirini tamamlayan cinsten olursa tröst, “dikey tröst” adını alır. Ya da bütünleşmiş olur.

Türkiyemizde tröst yoktur. Bundan dolayı Türk Hukukunda tröstleri düzenleyen hükümler de bulunmamaktadır.
Konsorsiyum, Kartel ve Tröst Nedir? Kısaca Hakkında Bilgi

Yorum Yaz

3 + 3 =