TRAMPA NEDİR?

Bir hak veya malın başka bir hak veya mal ile değiştirilmesini amaçlayan bir akid dir. Bu akdin satıştan farkı; satışta karşılık para olduğu halde, trampada mal veya haktır.

Bu akitle menkul veya gayrimenkul bir malın mülkiyetinin karşı tarafa aktarılması taahhüt edilir. Trampa akdi, satış akdi hükümlerine tabidir. Şu halde bir mal veya hizmetin para sözkonusu olmaksızın bir mal veya hizmet karşılığında direkt olarak değiştirilmesi de bir trampadır, temliki bir akit sayılır (B.K. mad. 232 233).
tapu takası nedir - 03/12/2016 - Konuttimes.com

Yorum Yaz

− 3 = 6