TİRAJ NEDİR?

TİRAJ

Keşide etme veya kurra çekme, ayrıca baskı sayısı anlamlarına gelir.

Bedelini ödemek için bir hisseyi, bir tahvili imha etmek maksadfyla kurra çekmeye keşide denir ki bu bir tirajdır.

Alacaklının borçlu üzerine bir çek veya poliçe çekmesine yani keşide etmesine de tiraj adı verilir. Ayrıca,

Basılan gazete sayısını ifade için kullanılır ………….. . gazetenin . . . . . . adet tirajı vardır gibi.

TİP BİLANÇOLAR

Yeknesak yani tek düzen olarak bir tipe göre düzenlenen bilançolardır. Bizdeki banka bilançoları, sigorta bilançoları gibi. Tip bilançolar ilgili Bakanlıklarca hazırlanarak tebliğ olunur.
. Florida - Thermohaline Circulation - Global Ocean Conveyor System

Yorum Yaz

1 + 6 =