TİCARİ MÜMESSİL NEDİR?

Bir ticari işletme sahibi tarafından; işlerini idare etmek ve müessesenin unvanını kullanarak vekâleten imza etmek yetkisi verilen kimseye “ticari mümessil” denir.

Ticari mümessilin tayini herhangi bir şekle bağlı değildir. Ticari mümessille onu tayin eden kimse arasında bir sözleşme vardır. Bu sözleşme genellikle bir hizmet veya vekâlet sözleşmesidir.

Ticari mümessil, işletmenin amacına giren bütün işlemleri üçüncü kişilerle yapabilir, hatta onlarla tacir adına ve hesabma kambiyo taahhüdünde de bulunabilir.

Ticari mümessilin yetkileri sınırlıdır. İşletmenin gayrimenkullerinin mülkiyetini devredemez. Ve belli bir şube veya yerin dışında her türlü yetki kullanamaz. Bu hususlar, aslında sözleşmede yer almış olmalıdır.

faktoring_nedir1

Yorum Yaz

17 + = 23