TİCARİ İŞLER NELERDİR?

Türk ticaret kanununda düzenlenmiş olan bütün işler, bunu yapan kimse tacir sıfatını taşısın taşımasın “ticari iş” sayılır.

Ticari bir işletme ile ilgili bütün iş ve eylemler de ticari işlerdendir. Burada ticari işletme esas ölçü olarak alınmış olduğuna göre, bir ticari işletme ile ilgili olan bir iş, ister ticaret kanununda, ister başka kanunlarda düzenlenmemiş olsun ticari iş sayılmıştır. Ancak gerçek kişi tacirin borçlarının ticari olması asildir. Bir işin ticari sayılmaması için;

Halin icabının, yapılan işin ticari olmasına uygun düşmemesi,

İşin yapıldığı anda, gerçek kişi tacir tarafından, bunun işletmesiyle ilgili

Bir işin ticari olarak nitelendirilmesinin sonuçlarına gelince;

Ticari işlerde teselsül sözkonusudur. Adi işlerden farklıdır. İki veya daha fazla kimse, içlerinden biri veya hepsi için ticari sayılan bir iş için müştereken borç altına girecek olurlarsa, aksi kararlaştırılmış olmadıkça aralarında teselsül sözkonusu olur. Aynı hüküm kefalet yönünden de yürür.

Ticari işlerde şart edilmemiş olsa bile faiz konusu vardır.

Ticari işlerde faizin faizi de sözkonusudur. Adi işlerde faizin ana paraya eklenerek faiz yürütülmesi kararlaştırılmış olsa bile geçersizdir. Cari hesaplarla borçlu yönünden ticari nitelikte olan ödünç sözleşmelerinde,

3 aydan az olmayan dönemlerin faizleri ana paraya eklenerek faiz yürütülebilir.

Türk ülkeleriyle ticari ilişkilerimiz nelerdir

Yorum Yaz

9 + 1 =