TİCARİ EVRAK NEDİR?

Bir tacirin ve tacir vasfını taşıyan işletmelerin ticari işleriyle ilgili belgelerin tümüne denir. Bunların saklanması kanunen zorunlu olanları vardır, olmayanları vardır.

Ticari yasamız, tacirleri ticari işleriyle ilgili olarak aldıkları mektup ve cevapları, telgrafları, ödeme kâğıtlarını saklamaya mecbur tutmuştur.

Tüzel kişi tacirler için, yapmış oldukları her işlemin ticari olması asildir. Bunlar yapılan işin ticari olmadığına ilişkin hiç bir istisna koyamazlar.

Özellikle ödeme kâğıtları (tediye evrakı) yevmiye defterlerinin ödemeler kısmını kanıtlaması dolayısıyla, kontrol sağlaması ve ilgili olduğu borcun düşüşünü göstermesi bakımlarından önemlidir. Ödeme kâğıtları arasında en önemlisi makbuzlardır. Kanun, borcunu ödeyen borçluya makbuz istemek hak ve yetkisi vermektedir.

. 22000 Belgesi Gerekli Evraklar Dokümanlar Kayıtlar Nedir Nelerdir

Yorum Yaz

21 + = 27