Ticari anlamda AJAN

AJAN

Ticari anlamda, bir tacirin ya da ticari ve sınai işletmenin vekili olarak, adına hareket eden kimseye “ajan” denir. Ticaret Kanunumuzda ajan “tüccar memurları ve mümessilleri” olarak kullanılmıştır. Modern ticarette ve özellikle dış ticarette yani ihracat ticaretinde ajanların önemi büyüktür. Örneğin; İmalatla uğraşan fabrikalar yabancı piyasalarda mallarının satışını sağlamak için ajan bulundururlar. Ajanlar komisyonla iş yaparlar. ( Acente)

Devletler hukukunda uluslararası mahkemelerde hükümetleri temsil eden kimselere de “ajan” denilir. Bunlar hükümetleri adına dava açmak, açtırmak veya savunmak ve mahkemeden yapılan bütün bildirileri kabul etmek gibi işlerde yetkilidirler. Ayrıca yine devletler hukukunda diplomasi memurlarına da “ajan” adı verilir.

AJANDA

Bürolarda ve çeşitli iş yerlerinde; yapılacak işleri takip ve not etmeye yarayan, genellikle yıllık olarak hazırlanmış ay ve gün bölümlerini kapsayan bir çeşit muhtıra (not) defteridir.

Ajandalar, genel olarak, reklâm amacıyla bir çok banka, sigorta işletmeleri ve ticaret evleri tarafından, müşterilere ücretsiz dağıtılır.

Bazı ajandaların her yaprağı bir veya bir kaç güne ayrılır, bazıları da kolaylık olmak üzere aylık veya üç aylık bölümleri kapsar.

Bir çok ajandalarda, ticaret, banka, sİ* gorta ve kamu hizmetlerini ilgilendiren pra tik bilgiler vardır.

günü gününe anlamına gelir. Bu terim, özellikle muhasebede kullanılır. Örneğin; “Defterimiz ajur” demek, günlük işlerin yapılmış olduğu, geride yapılacak bir işlemin kalmadığı demektir. Kayıtlar ajur değil denirse İşlemlerin günü gününe deftere geçmemiş olduğu anlaşılır. Diğer taraftan, politik olaylarla ajur değilim denince, günlük siyasi olayları bilmiyorum anlamı çıkar.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


2 + 5 =