Ticarette Kazanmanın Yolları

Sözcük anlamı; bir şeyin yapılmasını veya yapılmamasını İsteyen ve emreden kimsedir.

Ticaret dilinde başkası hesabına keşide İşleminde, keşideciye poliçe çekmesi için emir veren şahsa derler. Keza havale muamelelerinde belli bir paranın lehdara ödenmesi için havale gönderene amir ya da havale amiri denmektedir. Yerine göre kambiyo işlemlerinde Amir Banka deyimi de geçmektedir.

AMORTİ

Bedeli birden ödenerek faizinin işlemesine son verilen Tahvil’e dendiği gibi piyangoda İsabet eden en küçük ikramiyeye de Amorti denir.

AMORTİSMAN

Demirbaş, makine ve diğer taşınır mallarla, tesis, bina gibi taşınmaz malların zamanla eskimesi, yıpranması veya aşınması olağandır, işte bu gibi malların uzun süre kullanıldıktan sonra varlık değerinden düşmesine “amortisman” denir. Yani aşınma payı ayırmak demektir. Amortismanda amaç; bir çok yıllar kullanılabilecek malların bedellerini, satın alman yılın kâr ve zararından mahsup edilmeden belli yıllara bölmektir.

Bir işletme elindeki çeşitli varlıklar (taşınır, taşınmaz mallar) fiziki yıpranma, eskime, kullanılma ya da teknolojik yaşlanma nedenleriyle değer kaybına uğrarlar. Söz konusu varlıkların maliyet bedelleri ile ilişkili bazı teknik yöntemlerle hesaplanan “değer kayıplarına” amortisman diyoruz.

Amortisman için bir takım sistemler vardır. Belli başlıları.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


98 − = 93