Ticaret şirketlerinin özellikleri

Ticaret şirketlerinin hepsi tüzel kişiliktir (T.K. mad. 137) yani ticaret şirketi, onu oluşturan kişilerden ayrı bir varlığa sahiptir. Örneğin; Ali ve ortağı Kemal Yılmaz Kollektif Şirketi Olsa, burada ortaya hukuken üç şahıs çıkar. Ali ve Kemal gerçek kişi, kollektif şirketi ise tüzel kişidir. Halbuki adi şirketin tüzel kişiliği yoktur.

Tüzel kişi, şirket sözleşmesinde yazılı işletme konuları içinde kalmak şartıyla bütün haklardan yararlanır ve borçlarla yükümlü olur. Yani sözleşmeler yapabilir, bono düzenleyebilir vs. Şirketin ayrı bir mameleki vardır. Dava eder, dava edilebilir. Ticaret şirketi tacir sıfatını da taşır (T.K. mad. 18). Bundan dolayı ticaret şirketleri iflasa tabidirler, ticaret siciline kayıt olmaya, ticari defterler tutmaya, bir ticaret unvanı almaya mecburdurlar (T.K. mad. 20).

Ayrıca T.K. mad. 139 a göre bütün ticaret şirketleri sermaye olarak;.

Para ve her çeşit menkul (Kıymetli evrak dahil) ve gayrimenkulleri,

İmtiyaz ve ihtira beraatleri, alâmeti farika ruhsatnameleri gibi sınai hakları,

Menkul ve gayrimenkullerin faydalanma ve kullanma haklarını,

Ticari itibarını,

Telif haklarını, maden ruhsatnameleri gibi iktisadi değeri olan diğer haklarını, koyabilirler.

394390_297485770299710_297484626966491_851160_521625510_n_1.jpg

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 59 = 67