TİCARET ODALARI

Ticaret Odaları, genel olarak “ticaret ve sanayi odası’ adı altında, kanunda yazılı görevleri ve meslek hizmetlerini yapmak, meslek ahlâk ve dayanışmasını korumak, ticaret ve sanayiin genel yararlara uygun olarak gelişmesine çalışmak, bu amaçlarla verilecek işleri görmek üzere kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek teşekkülüdür.

Ticaret odaları terimi, genellikle ticaret ve sanayi odası olarak ifade edilir ve sanayi faaliyetlerini de kapsar. Ancak, bazı yerlerde Sanayi Odaları ayrı olarak kurulur.

1) Kuruluşu

Bir Ticaret Odasının kurulabilmesi için, bu odanın kurulması istenen yerdeki müsec cel tacirlerin % 60 inin yazılı talepte bulunması gerekir. Ancak, bu tacirlerin sayısı en az 100 olmalıdır. Ticaret Odalarının kuruluş ve çalışma alanları belediye sınırlarıdır.

2) Görevleri

Mesleki ahlâk ve dayanışmayı korumak, ticaretin gelişmesini sağlamak, ticareti ilgilendiren bilgileri ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, resmi makamlarca istenecek bilgileri vermek, ticaret ve sanayiye ait incelemeler, istatistikler yapmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını izlemek ve kaydetmek, mümkün olan araçlarla yaymak, meslek faaliyetleriyle ilgili konular hakkında Bakanlıklara, İllere ve Belediyelere teklif ve dileklerde bulunmak, bölgeleri içindeki örf, âdet ve teamülleri tesbit etmek, tacir ve sanayicilerin uyması zorunlu mesleki kararlar almak, meslek gruplarına göre tüccar ve işletmelerin sicilini tutmaktır.

TİCARET ODALARI

TİCARET ODALARI

Yorum Yaz

3 + 1 =