TİCARET BANKALARI

Topladıkları vadesiz ya da daha çok kısa vadeli mevduatı, özellikle ticari mübadelelerin (alış verişlerin) ihtiyaç gösterdiği kısa vadeli kredilerde kullanan bankalardır, ( Banka)

TİCARET BİLANÇOSU

Bir memleketin belirli bir dönem için (genellikle bir yıf için) ithal ve ihraç ettiği ticarî malların (emtianın) topyekün değerini gösteren bilançoya bu ad verilmektedir.

TİCARET BORSALARI

8.3.1950 tarih ve 5590 sayılı kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya giren maddelerin alım satımı ve fiyatların tespit ve ilânıyla uğraşmak üzere kurulan, tüzel kişiliği olan kamu kuruluşlardır, ( Borsa)

TİCARET BANKALARI

Yorum Yaz

− 1 = 1