Tenzilat nedir?

İndirmeler anlamına gelen tenzilat terimi ticaret aleminde herhangi bir mal alım satımında mal bedelinden yapılan bir indirimi ifade eder. Bonofikasyon ve iskonto terimleri de eş anlamda kullanılır.

Alım satımların peşin olarak yapılması halinde satıcı tarafmdan mal satış fiyatı üzerinden yapılan indirim, tenzilattır.

Malm numuneye uygun olup olmaması, fiyattan düşmesi, eksik çıkması gibi hallerde mal fiyatında yapılan indirim, tenzilattır.

Yapılan ticari muamelelerin, belli bir haddi aşması halinde yapılan iskonto, tenzilattır.

Bankaların, vaziyeti bozuk fakat iyi niyet sahibi müşterilerine karşı faiz ve diğer masraflardan yaptığı fedakârlık ve uyguladığı bonifikasyon, tenzilattır.

Herhangi bir şekilde alıcının uğrayacağı zararı karşılamak üzere satıcının verdiği mal fazlası veya bunun yerine yaptığı belirli bir indirim de tenzilat sayılır.

Tenzilatlı veya indirimli satışlara, özellikle sezon sonlarında rastlanmaktadır. Sezonun (mevsimin) sona ermesi dolayısıyla ellerinde fazla mal kalan işletmeler, paraya ihtiyaçlarını indirimli satışlarla gidermeğe ve likidite durumlarını düzeltmeğe çalışırlar. Dünyanın her tarafında görülen bu çeşit satışlara “Okaziyon satışları” da denmektedir.

Bizdeki yasalara göre bu çeşit satışların yapılabilmesi Ticaret Odalarının iznine bağlıdır.

 

Tenzilat nedir?

Yorum Yaz

4 + 6 =