TEMİNAT SENETLERİNİN TAHSİLİ

Teminat senetlerinin ne suretle ödendiğine dikkat etmek gerekir. Şayet senet, hesap sahibi tarafmdan ödenerek geri alınıyor ve yerine ayrı miktar senet veriliyorsa borçlunun zayıf olduğu, senedin bir muvazaa eseri bulunduğu olasılığı üzerinde durulmalıdır. Böylece gerek senedin değer derecesi, gerekse hesap sahibinin durum ve tutumu daha iyi anlaşılmış olur. Burada istenilen; Teminat senedinin gerçek borçlusu tarafmdan ödenip ödenmediğini İncelemektir.

Teminat senetleri tahsil edildikçe, durum hesap sahiplerine bir dekontla bildirilir, safi tutarları senetler karşılığı borçlu cari hesaplarına alacak geçirilir.

Vadesinde ödenmeyen teminat senetleri protesto edilir. Protesto işlemi iskonto, iştira senetlerinde olduğu gibidir. Protesto edilen teminat senetleri, makbuz karşılığında hesap sahibine geri verilir. Hesabm durumu müsait değilse yeniden teminata senet verilmesi istenebilir, ya da bedeli tahsil edilir. Aksi halde teminata göre hesapta depasman yapılmış olur.

TEMİNAT SENETLERİNİN TAHSİLİ

Yorum Yaz

28 − = 22