TEMİNAT SENETLERİ

TEMİNAT MUKABİLİ AVANS

Karşılığında kefalet veya maddi teminat alınarak açılan kredilere ait genel bir terimdir. Bunun karşılığı, sadece borçlunun şahsi imzasına dayanan açık kredilerdir.

Teminat mukabili avanslar; Kefalet ve müteselsil kefalet gibi şahsi teminat ve genellikle gayrimenkul ipoteği, emtia, esham ve tahvilat, ticari senetler gibi maddi teminat veya bunları temsil eden vesaik karşılığı işlemleri kapsamına alır.

TEMİNAT SENETLERİ

A MAHİYETİ VE TARİFİ

Bankalar; müşterilerine ticari senetler karşılığında borçlu cari hesap açabilirler. Bu amaçla teminat olarak alacakları senetlerin ticari nitelikte ve gerçek bir alışverişten doğmuş olması gerekir. Muvazaa eseri veya hatıra dayanan senetlerin terhini karşılığında açılacak borçlu cari hesap tehlike gösterebilir.

Özellikle toptancı firmalar; senetli satışları dolayısıyla müşterilerinden aldıkları bono ve poliçeleri bir bankaya rehin vererek karşılığında borçlu cari şeklinde bir hesap açtırırlar ki, bu çeşit hesaplara “Ticari senetler karşılığı borçlu cari hesap” veya kısaca “Senet avans hesabı” denilir.

Cari hesabın teminatını oluşturan senetlere de “Teminat Senetleri” adı verilmektedir.

Teminat senetlerinin niteliğinden anlaşılacağı üzere, senedin mülkiyeti hesabı açan bankaya değil, kendisine hesap açılan mudi müşteriye aittir. Banka bu senetlere “daln ve mürtehln” yani rehnalan alacaklı sıfatıyla sahip olabilmektedir. Bununla beraber teminat kaydıyla bankaya rehnedllen ticari senetlerin, o banka tarafından rehin ve mülkiyet cirosuyla bir başkasına devrine olanak yoktur.

Terhini cirolu bir senedin devri, ancak tahsil cirosu hükmündedir.
Senet Nasıl Doldurulur? | Finansca Finansq

TEMİNAT SENETLERİ

Yorum Yaz

81 − = 77