TEMERRÜT NEDİR?

Bir borcun ve yükümlülüğün geç yerine getirilmesidir. İki türlü temerrüt vardır

1) Alacaklının temerrütü

Borçlu tarafından zamanında ve usulüne uygun olarak teklif edilen ödemenin alacaklı tarafından kabul edilmemesidir. Bu hal karşı tarafa yani borçluya taahhüt konusu olan şeyin hakim tarafından belirlenecek bir yere vermek ve ticari bir eşyanın ardiyeye teslimiyle borcundan kurtulmak ve ba2i koşullar altında o malı sattırmak ve anlaşmayı bozmak yetkisini verir (B.K. mad. 90 94).

2) Borçlunun temerrütü

Muaccel (acele ödenmesi gereken) bir borç borçlusunun vadesinde ve böyle bir vade belirlenmemiş ise alacaklı tarafından yapılan ihtara rağmen borcun ödenmemesidir ki bu haJ, borçlu için borcun geç yerine getirilmesinden doğan zararı ve geçmiş günler faizini (temerrüt faizini) ödemek yükümlülüğünü doğurur. Karşılıklı taahhütlerde diğer tarafa anlaşmayı feshetmek yetkisini verir (B.K. mad. 101, 102, 108).
Temerrut-ne-demek-temerrut-faizi-nedir-temerrut-faiz-orani-nedir.jpeg Finansq

TEMERRÜT NEDİR?

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


− 7 = 2