Teknik analiz ve temel analiz ne demetir?

Hisse senedi değerlemesinde 3 temel yöntemden sözet mek mümkündür. Bunlar temel analiz ve teknik analiz ve yöntemidir.
1) Temel analiz yöntemi:
Temel analiz yaklaşımına göre bir hisse senedinin fiyatını yalnızca temel ekonomik aktörler belirler. Bu yöntemde hisse senedi alımına ya da satımına karar verilirken “tüm denge lim”den hareket edilir. Yani önce genel ekonomik durum .sonra sırasıyla endüstri (sektör) işkolu ve nihayet şirketin mali durumu analiz edilir.
Şimdi temel analizi oluşturan bu unsurları açıklayalım :
a) Ekonomi analizi:
Hisse senedine yapılan bir yatırım getirisinin yüksek ol ması ihtimali, gelişen ve büyüyen bir ekonomide daha yüksektir. Bu nedenle genel ekonomik durumla ilgili olarak şu göstergeler ve bunlardaki göstergeler ve bunlardaki değişmeler fikir vermesi bakımından önemlidir; gayri safi milli hasılat (GSMH), kişi başına harcanabilir gelir, para arzı, faiz oranları, dış ticaret ve ödemeler dengesi açıklan, kamu kesimi açıklan, kamu kesimi harcamaları, enflasyon, işsizlik sabit yatırım harcamaları, inşaat endüstrisindeki gelişmeler, para ve maliye politikaları. İşte bütün bu ekonomik büyüklüklere bakılarak, gerek ekonomik duruma ilişkin analiz yapılır. Bunun sonucunda hisse senedi alım satımı yönünde karar verilir.
b) Endüstri (sektör) analizi:
Genel ekonomideki gelişmeler, hiç kuşku yok ki bütün sektörleri de etkiler. Bu etkileşim sonucunda şirketlerin gösterdiği performans, hisse senedi fiyatlarına da yansır. Bazı endüstriler, konjonktürel dalgalanmalardan bağımsız olarak sürekli gelişme içinde, bazıları kararlı bir dengede (gıda) bulunurken, bazı endüstriler ise, ekonomik gelişmeye paralel seyrederler. Yani ekonominin büyüme dönemlerinde kar, durgunluk ve küçülme dönemlerinde ise zarar ederler.
Endüstri analizi yapılırken şu hususlara dikkat edilmelidir
1) Endüstrinin geçmiş dönemlerinde satış hasılatları ve karlardaki büyüme dönemlerinde kar, durgunluk ve küçülme dönemlerinde ise zarar ederler.
Endüstri analizi yapılırken şu hususlara dikkat edilmelidir
1) Endüstrinin geçmiş dönemlerde satış hasılatları ve karlardaki büyüme
2) Gelecek dönemlerde endüstrideki arz ve talebin durumu
3) Endüstride firmalar arasındaki rekabet şartları
4) Sektörde işgücü durumu. Sektörün emek yoğun mu, yoksa sermaye yoğun mu olduğu yapılacak analizde dikkate alınmalıdır.
5) Hükümetin politikası. Hükümetin ekonomiye müdahalesi ve sektörlere yaklaşımının hangi yönde olduğu da önemli bir konudur.
6) Uluslararası ilişkiler. Endüstrinin ihracat imkanları ve ithalatları ile döviz kurlarındaki muhtemel değişiklikler de göz nüne alınması gereken önemli bir konudur.
7)Endüstrideki hisse senetlerinin piyasa fiyatları. Diğer bütün şartlar uygun olsa bile, sektördeki şirketlere ait hisse senetlerinin fiyat, şişmiş durumdaysa yatırım yapmak akılcı olmayacaktır.
8) Sosyal yaşamdaki değişmeler.
Sosyal yaşamdaki değişiklikler, tüketici davranışlarındaki ve zevklerindeki farklılıklar endüstrilerin geleceğini etkiler. Örneğin, çekirdek aileye doğru gidiş, TV, buzdolabı gibi tüketim maddelerini üreten firmaları güçlü kılar.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*