TEDİYE EMİRLERİ

TEDİYE EMİRLERİ

Mahkemelerin, noter ve icra dairelerinin, polis ve idare âmirlerinin gerçek veya tüzel kişilere bir ilân veya davetiye, ihtarname, ihbarname, protesto ve ödeme emri gibi resmi yazıları ya da suretlerini imza karşılığında vermeleridir.

Hukuk ve ceza usulü mahkemelerinde, icra ve iflas kanununda tebligatın nasıl yapılacağı, kimlere ne zaman ve ne şekilde yaL pılacağı, itiraz süreleri, ikametgâh ve diğer konuların ne demek olduğu, tutanağının nasıl düzenleneceği yazılıdır.

İkametgâhı belli olmayanlara gazete ilânıyla tebligat yapılır. Ölen kimselerin varislerine, akıl hastaları ve küçüklere yapılacak tebligat vasi ve velilerine yapılır.

TECDİT

Tecdit, yenilemedir. Eski bir borcun, yerine bir yeni borç koyarak ortadan kaldırılmasıdır. Bu yenileme, alacaklının veya borçlunun değişmesiyle olabileceği gibi, ödenecek şeyin değişmesiyle de yapılabilir (B.K. mad. 114).

Ödünç Para Verme Kanununa göre bankalardan borçlu ve kefil olarak resen borç para alanların senetleri genellikle yemlenmektedir. Borç ödendikten kısa bir süre sonra aynı imzalarla veya çapraz imzalarla yapılan iskonto senetleri tecdit veya temdit niteliğinde olduğu izlemini vermektedir. Çünkü gerçek alışverişe dayanmıyan, sadece borçlu ve kefil durumunda olan kişilerin sermaye yapmak amacıyla aldıkları, böylece de sürdürdükleri iskonto işlemlerine ait senetler ister istemez tecdit veya temdit hissini verebilir. Bu bakımdan bankaların, ticari bir alış verişten doğan senet aramaları ye rindedir.

TECİL

Ödenmesi gereken bir alacağın vadeye bağlanması veya vadenin uzatılması için; alacaklının borçlusuna beyan edeceği irade ile borcun ertelendiğini bildirmesidir.

TECRUBİ USÛL

Kıymet hesaplarının defterlere kayıt usullerinden birisidir. Bu metodda, mal hesabının borcuna giren mallar mal bedeliyle, alacağına ise, çıkan mallar satış bedeliyle kayıt edilir. Bakiye ne mal mevcudunu, ne de satıştan doğan kâr ve zararı göstermez. Ancak mevcut, malın envanterile ile bulunabilir.

Malların sayımla bulunan mevcudu, maliyetiyle değerlendirilip mal hesabının borcundaki rakamla karşılaştırılır. Bundan, alacak bakiyesi kadar kâr, borç bakiyesi kadar zarar edilmiş olduğu anlaşılır. Böylece mal hesabı, yanlız mevcudu gösteren bir kıymet hesabı haline getirilmiş olur. Bugün artık daha gelişmiş yöntem olan “müstemir muvazene” usulü uygulanmaktadır, (o. )

TEDİYE EMİRLERİ

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


− 3 = 4