TAMİM NEDİR?

Sözlük anlamı; yayma, genelleme demektir. Bir idari mercii veya makamın hizmete ilişkin görüş ve emirlerini çeşitli ast makam ve memurlara bildiren yazıdır. Türkçe karşılığı ‘‘Genelge” dir.

Tamim, talimattan farklı olarak üst makamın, hizmetin görülmesi konusunda kendisine hiyerarşi ilişkisiyle bağlı ast makam ve memurlara gönderdiği emirlerdir.

Bir tamim içinde, çoğukez bir çok talimat da yer alabilir. Bir bakanlığın, yurt içindeki bakanlığa bağlı bütün dairelere gönderdiği yazılar genellikle tamim adını alır. Tamim yoluyla her kuruluş iç düzenini ve görülen hizmetin uyacağı esasları; kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak tespit eder.

Bütünüyle icrai hükümleri kapsayan bir tamimin, gerçekte bir yönetmelik olduğunu kabul etmek, yönetmeliklerde bulunması gereken şartları bunda da aramak zorunlu olur.

Nitekim bazı büyük kuruluşlar ve özellikle büyük bankalar iç yönetmeliklerinin veya iç talimatnamelerinin hükümlerini ilgilendiren ve yeni esaslar getiren konularına ait genelgelerine “Tamim” günlük işlerin yapılmasını gerektiren ve uygulandıktan sonra pek hükmü kalmayacak konularla ilgili genelgelerine de “Genel Mektup” adı vermektedirler. İş Bankasında olduğu gibi.

Tamim ve Genel Mektup çıkarmak yetkisi sadece Bankaların Genel Müdürlüklerine aittir. Şubeler arasında bir işin yapılmasına ait istek ve emirler “Talimat” niteliğindedir.

TAPAJ

Bir yazıyı daktilo makinesiyle yazmaya “Tapaj” denir. Tape etmek, makine ile yazmak anlamına gelir. Bu’yazıların tapajı 2 ay sürdü, gibi.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


24 − = 17