TALİ HESAP

TALİ

Günlük pasasyon yani kayıtların işlenmesi sırasında, hesap föylerinin altına kopyalı olarak takılan ve pasasyon sonunda elde edilen yekûnların balansla mutabakatı yapılan föylere bu ad verilmektedir.

Muhasebe makinelerinde çift nüsha olarak yazılan hesabı cari, şubeler ve diğer hesap föylerinin altından çıkan ikinci nüsha föylere tali denilir. Kontrol ve mutabakat, taliler üzerinden yapılır.

TALİ HESAP

Bir toplayıcı (Cami) ana hesabın, kendisini oluşturan maddeler hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek üzere tali derecede yani ikinci derecede ayrılan bölümlerine “tali hesap” denir. Bunlar adeta ayrı bir hesapmış gibi tutulur. Örneğin; Senetler Cüzdanı ana hesabının tali hesapları; İskonto senetleri, Muhabirdeki senetler, tahsil olunacak çekler gibi. Yine bunun gibi Ayniyat Mevcutları hesapları; kırtasiye, matbua, kumbara ve benzerleri hesabı gibi kısımlara ayrılır.

Hesaplar; çeşitli sınıf ve gruplara ayrılmakla beraber bir de teklik ve çokluk ifade etmelerine göre;

a) Bireysel hesaplar (Ferdi veya tali) hesaplar,

b) Kollektif hesaplar (Cami veya toplu hesaplar), olmak üzere ikiye ayrılırlar.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı DÖNER …

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


5 + 2 =