Takas hizmeti ne demektir?

Takas, basit bir tanımla borsa üyelerinin sattıkları hissese netlerini borsada takas merkezine teslim etmeleri ve bunun bedelini almaları veya satın aldıkları hisse senetlerinin bedelini teslim edip hisseleri ödemeleri ve senetleri teslim edip almala rıdır.Borsamızda, takas para mal takası,alım satım işleminin gerçekleşmesinden sonraki 2. işgününde yapılır.
Borsada hergün yüzbinlerce adet hisse senedi alınıp satılmaktadır. Bu hisselerin hergün üyelerce götürülüp getirilmesi hiç kuşku yok ki, belirli sakıncaları da beraberinde getirir. Çalınma, kaybetme tehlikesinin yanısıra zaman kaybı da ihtimal dahilindedir. İşte, bu gibi tehlikeleri önlemek için Takas ve Saklama A.Ş (Takasbank) onun daha ileri bir aşaması olan saklama hizmetini vermektedir..

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*