Tahvilin kaç çeşit değeri vardır?

1 Tahvilin norminal değeri
Tahvilin üzerinde yazılı olan değerdir. Bu değer sabittir ve hiçbir zaman değişmez. Muhasebe kayıtlarına ve ifta(ödeme) planına esas teşkil eder.Dönem sonunda, tahvil hamilinin eline geçecek olan anaparadır.
2 Tahvilin ihraç değeri:
Tahvilin satışında yatırımcının ödeyeceği bedeldir. Satış tarihi ile satış süresinin sonuna kadar geçecek süre boyunca işleyecek faiz, satış fiyatından düşülebilir. Tahvilin ihraç değeri, bunun altında belirlenemez.
3 Tahvilin piyasa değeri
Norminal değerden çok farklı olmasa da çeşitli şartlara (ekonomik siyasi) bağlı olarak aşağıya inip çıkabilir. Piyasada faiz oranları yükseldiği taktirde, düşük faizli tahvillerin değeri düşer, piyasada faiz oranları düştüğü taktirde ise tahvillerin değeri yükselir.
Tahvillerin piyasa değerini etkileyen faktörler şunlardır:
1 Paraya çevrilebilir olmasa dahi, her tahvilin piyasada her an için bir değeri vardır. Bu değer (anapara + son faiz ödemesinden beri işlemiş günlük faiz) toplamı civarındadır. Tahvilin yıllık net faizi, 365’e bölünüp geçen gün sayısı ile çarpıldığında işlemiş net faizi bulunur.
2 Tahvilin nominal faiz oranı, cari faiz oranının altında ise, piyasada borsa değeri nominal (başabaş) değerinin altındadır. Bu durumda tahvil iskontolu işlem görüyor demektir. Normal olarak tahvillerin üzerinde bir miktar işlemiş faiz bulunduğu için işlemiş faizle birlikte genellikle başabaşın üstünde fiyat bulur, tahvilin nominal faiz oranı, cari piyasa faiz oranının üstünde ise, piyasa ya da borsa değeri, nominal değerin üstünde oluşur. Bu durumda tahvilin “primli işlem ” gördüğü söylenir.
3 Normal ekonomik şartlarda, büyük ve tanınmış şirketlerin tahvilleri ile büyük banka ve holdinglerin garantisine sahip tahviller diğerlerine oranla ikincil piyasada daha yüksek değer bulurlar.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*