Tahvil ve Bono Piyasası’nda temerrüd sistemi nasıl çalışır?

BİST Tahvil Bono Piyasası’ında gerçekleşen işlemlere ait yükümlülüklerin yerine getirilme süreleri, yükümlülüğünü yerine getirmeyen üyeye uygulanacak temerrüt faizi ile mağdur üyelere ödenecek tutar ile disiplin hükümlerini de içerene yeni düzenleme 6 Aralık 1994 tarih ve 319 sayılı Borsa Genelgesi ile duyurulmuştur
Yeni düzenlemeye ilişkin esaslar, aşağıda yer almaktadır.
1. Yükümlülükler ilke olarak 15:00 itibariyle yerine getirilir.
2. Menkul kıymet devir talimatını saat 15:30’a kadar (15:30 dahil) TCMB İstanbul şubesine iletmeyerek temerrüde düşen üyeler, her temerrüd için TCMB ‘nin kendi işlemlerinde uygulanmak üzere ilan ettiği en yüksek borç verme oranının 0.2 katı kadar temerrüd faizi öderler.
3. Nakit yükümlülüğünü , üç aylık bir dönem içerisinde altı defadan fazla saat 16:00 16:30 arasında yerine getirerek temerrüde düşen üye, altı defadan sonraki düştüğü her temerrüd iççin TCMB ‘nin kendi işlemlerinde uygulamak üzere ilan ettiği en yüksek borç verme oranı kadar temerrüd faizi öder.
4. Saat 16:30’dan sonra aynı gün valörüyle nakit yükümlülüğünü yerine getiren üyeler, TCMB ‘nin kendi işlemlerinde uygulanmak üzere ilan ettiği en yüksek borç verme oranının 0.5 katı kadar temerrüd faizi öderler. Nakit yükümlülüğü, üç aylık bir dönem içerisinde üç defadan fazla 16:30 sonrası yerine getirilirse, bu katsayı her ilave temerrüd için 1 olarak uygulanır.
5. Menkul kıymet veya nakit yükümlülüğünü ertesi gün valörüyle yerine getiren üyelere, TCMB’nin kendi işlemlerinde uygulanmak üzere ilan ettiği en yüksek borç verme oranının 3 katı temerrüd cezası uygulanır. Bu temerrüd cezası , üç aylık dönem içerisindeki ilk temerrüd hali için uygulanır. Bu dönem zarfındaki her bir ilave temerrüd için bu katsayı 1 puan artırılır. Örneğin, ikinci kez temerrüde düşen üyeye uygulanacak temerrüd faizi katsayısı 4; üçüncü kez temerrüde düşen üyeye uygulanacak temerrüd faizi katsayısı 5 olacaktır.
6. Nakit alçaklı üyelere, aynı gün valörüyle fakat saat 17:30’dan sonra yapılan ödemeler için tahsil edilen temerrüd cezasının %100’ü ödenir. Bu ödemenin yapılabilmesi için, nakit alçaklı üyenin kıymet yükümlülüğünü zamanında yerine getirmesi ve nakit temerrüdüne düşen üyenin yazılı itirazının geçersiz kabil edilerek temerrüd cezasının tahsili gerek mektedir.
7. Nakit Veya mekul kıymet alacaklı üyelere, ertesi gün valörüyle yapılan ödeme veya teslimler için TCMB ‘nin kendi işlemlerinde uygulanmak üzere ilan ettiği en yüksek borç verme oranının 2 katının % 100’ü ödenir.
8. Temerrüd cezaları, tahakkuk tarihinden itibaren bir iş günü içerisinde ödenir.
Ayrıca, Tahvil ve Bono Piyasası’ında işlem yapan üyelerden, 3’er aylık dönemlerde, aynı gün valörüyle yükümlülüğünü ikinci kez yerine getiremeyip temerrüde düşen ve Başkanlıkça alman savunmaları geçerli kabul edilmeyen üyelere disiplin cezası uygulanır. Para cezaları, disiplin para cezası olup temerrüd faizinden ayrı olarak Borsa Başkanlığı’nca tahakuk ve tahsil ettirilir. Üç aylık süre dolmadan ikinci temerrüdün gerçekleşmesi durumunda sürenin dolması beklenmeden derhal disiplin kovuşturmasına başlanır ve en son temerrüde düşülen tarih yeni dönemin başlangıcı alınarak bir sonraki üç aylık döneme süre olarak ilave edilir. Temerrüd haline ilişkin itirazlar ile savunmalar Borsa Başkanlığı’na yapılır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*