Tahsil senetlerine eklenen belgeler (Vesaik)

Tahsil senetlerine ekli olarak gelen belgelerin bir konşimento veya yükleme senedi olması halinde ya senet bedelinin tahsili ya da kabulü karşılığında alıcı firmaya bu belgelerin teslimi mudi tarafından istenmiş olabilir. Belgelerin ekli bulunduğu senet bir poliçe ise muhataba kabul ettirilir. Bir emre yazılı senet veya bono ise borçlusuna im zalattılır ve ondan sonra belgeler teslim olunur.

Konşimento ya alıcı adına ya da banka emrine tanzim edilmiş olabilir. Alıcı adına tanzim edilmiş ise mesele yoktur. Banka emrine yazılmış ise konşimentonun usulüyle ciro edilmesi gerekir. Ancak, yükleme senetleri ciro edilemez.

Banka adına tanzim edilmiş yükleme senedi ciro edilemeyeceğine göre malın alıcıya teslimi için banka, Devlet Demir Yollarına bir mektup yazar yükleme senedini de o mektuba iliştirerek firmaya verir.

Tahsil için gelen senede ambar veya posta makbuzu ekil bulunuyorsa kİ bunlar her halde banka adına tanzim edilmiş olma< lıdır. Mudi vereceği talimatta senedin kabulü veya tahsili karşılığında malları alıcıya teslimini isteyebilir.

Senedin muhataba kabul ettirilmesi veya tahsili halinde yükleme senetlerinde olduğu gibi, ilgili ambar ya da posta idaresine bir mektup yazılarak alıcıya verilmesi sağlanır.

Senedin kabulü veya imzası koşulu ile gönderilen belgeler kabul’ ve imzadan sonra alıcıya teslim edileceğine göre senetler de artık vesikalı olmaktan çıkar. Verilen talimatta bu senetlerin tahsile alınması isteniyorsa vesikasız tahsil senetleri cüzdanını almak gerekir.

cool baba – Banka’ya verilmis senet’in tahsil edilmesi

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


82 − 78 =