TAHSİL SENETLERİ

A MAHİYETİ

Piyasalarda ticaretevlerinin paraya ihtiyacı bulunduğu zamanlarda kendilerinde bulunan senetleri bir bankaya vererek ya iskonto, iştira ettirir ya da terhin ederek karşılığında bir borçlu cari hesap açtırırlar ve böylece para ihtiyaçlarını karşılamış olurlar. Paraya pek ihtiyaç bulunmadığı zamanlarda da bu senetler bir bankaya tahsil için verilir.

Senet tahsil etmek kolay bir iş değildir. Borçlulara birer birer müracaat etmek, gerektiğinde arkalarından koşmak, onlarla yüzyüze gelmek bir meseledir. Aynı zamanda bu senetlerden bir kısmı alacaklının bulunduğu yerde, bir kısmı da uzak şehir ve yerlerde ödenecek olursa tahsil işi daha da zorlaşabilir. Çünkü bir ticaret evinin senet peşinden koşmağa ne vakti müsaittir ne de teşkilâtı vardır.

İşte bankalar, kendilerine tahsil için verilen senetleri şube veya muhabirleri aracılı ğiyle takip ve tahsil ederek mudilere öderler ya da hesaplarına alacak geçerler. Bu işlem bankalar için bir hizmet işlemidir. Burada bankanın müşteriye borç olarak verdiği bir para yoktur. Görevi, kendisine tahsil için emanet edilen senedin bedelini vadesinde borçludan tahsil etmek ve bunun için gerekli işlemleri yapmaktır.

Tahsile verilen senetler, vesikalı ya da vesikasız ticari senetler olabileceği gibi, adi senet ve fatura da olabilir. Banka bu işte vekil veya aracı durumundadır.

Çek / Senet | HiportaL Muhasebe

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 71 = 79