TAHMİL VE TAHLİYE

Tahmil (fr. Chargement, embarquement) malın nakil vasıtasına yani taşıma aracına yüklenmesidir.

Tahliye ise (fr. Dechargement, debar quement) malın nakil araçlarından alınması yani boşaltılması demektir. Bu gün her ikisi için “yükleme ve boşaltma” terimi kullanılmağa başlanmıştır.

Bu fişler; özel olarak hazırlanmış ve kopyası çıkacak şekilde bloknotlar halinde olabileceği gibi, tahsil dekontu dediğimiz bir emprimenin altında da çıkarılabilir.

Tahsil fişleri genellikle kırmızı veya pem> be renklidir. Beyaz renkte olan ödeme (tediye) fişlerinden kolayca ayırabilmek ve dikkati çekmiş olmak için renkli yapılmaktadır.

Para veznece tahsil olunduktan ve gerekli kaydı yapıldıktan sonra “tahsil edilmiştir” veya “alınmıştır” veya “alındı” kaşeleri basılır ve veznedar (vezneci) tarafından parafe edilerek akşamları muhasebeye gönderilir.

Banka cüzdanı bulunmaması ya da bir hesaba üçüncü bir kişi tarafından para yatı rılması halinde makbuzlu tahsil fişleri ya da tahsil dekontu kullanılır.

TAHMİL \u2013 TAHLİYE GRUBU – Sosyal Hizmetler ve İnsan Kaynakları

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


− 5 = 3