poliçe muhasebe kaydı

BANKA POLİÇELERİ

POLİÇE A GENEL BİLGİ I Dilimizdeki poliçe deyimi İtalyanca “polizza” sözcüğünden alınmıştır. Ticaret Kanunumuz poliçeyi tanımlamamıştır. Uygulamada [...]

POLİÇENİN DEVREDİLMESİ

1 Kavram Ctro emre düzenlenen senetlerin devrine ilişkin bir yöntemdir. Emre yazılı her çeşit senetlerde yapılabilir. Bunlar, poliçe, çek, bono gibi para senetleri [...]

TARİFİ VE MAHİYETİ

Muhatap, poliçeyi kabulden veya kabul edip de ödemeden kaçındığı takdirde ya bir ihtiyati muhatap tarafından ya da senette imzası bulunan ve bulunmayan herhangi bir [...]