muhasebe dersleri

BANKA TAKAS İŞLEMLERİ

TAKAS Sözlükte takas; mahsup etmek, sayışmak, vereceğini alacağına tutmak suretiyle ödeşmek demektir. Halk dilinde de takas tukas etmek veya takas tukas olmak, [...]

Tahviller

TAHVİLLER 1) Tarifi Anonim şirketlerini Devlet ve kamu kuruluşları da dahil) ödünç para bulmak için nominal değerleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere [...]

TAHSİL SENETLERİNİN MUHASEBESİ

TAHSİL SENETLERİNİN TAHSİLİ Senetler servisi, her sabah portföydeki senetlerden vadesi gelmiş ve ibraz vadeli senetleri bir bordroya alır. Gerektiğinde imza [...]

SENET KOMİSYON VE MASRAFLARI

TAHSİL SENETLERİNDEN ALINACAK KOMİSYON VE MASRAFLAR Banka, tahsil hizmeti karşılığında senet tutarları üzerinden belli bir oranda komisyon ve ayrıca götürü [...]

Senet nasıl tahsil edilir?

ŞEHİR İÇİ VE ŞEHİR DIŞI TAHSİL SENETLERİ Bankanın bulunduğu yerde tahsil olunacak senetlere “şehir içi” bankanın bulunduğu yerden başka bir yerde [...]

TAHSİL SENETLERİ

A MAHİYETİ Piyasalarda ticaretevlerinin paraya ihtiyacı bulunduğu zamanlarda kendilerinde bulunan senetleri bir bankaya vererek ya iskonto, iştira ettirir ya da terhin [...]

TACİR

Ticari ehliyeti olan, kendi adına ticarî işlemlerden biriyle uğraşan gerçek ve tüzel kişilere “Tüccar” veya “Tacir” denir. Kollektif, komandit, anonim, [...]

ŞUBE VE MUHABİRLER HESABI

ŞUBE VE MUHABİRLER HESABI Büyük ölçüde iş gören ticaret evi ve işletmelerin, memleketin çeşitli yerlerinde ve yabancı ülkelerde şube ve muhabirleri [...]

Ticaret şirketlerinin özellikleri

Ticaret şirketlerinin hepsi tüzel kişiliktir (T.K. mad. 137) yani ticaret şirketi, onu oluşturan kişilerden ayrı bir varlığa sahiptir. Örneğin; Ali ve ortağı [...]
1 2 3