banka nedir

BANKA İŞTİRAKLERİ

Bankalar gerektiğinde Sanayi hareketlerine katkıda bulunmak ve bu sanayinin ge. Üşmesine yardımcı olmak üzere kaynaklarından bir kısmını iştiraklere bağlarlar [...]

BANKA TAKVİMİ

Ticarette yapılan işlerin önemli bir kısmı vadelidir. Özellikle piyasada sürülen bono, poliçe gibi ticari senetler vadeli olduğundan, senet hamilleri bunları devir [...]

KABULÜN ŞEKLİ

Araya girerek yapılan kabul durumu poliçe üzerine yazılır ve araya giren tarafından imza edilir. Kabul şerhinde kimin lehine araya girildiği göstferilir, [...]