banka avalli poliçe ingilizcesi

BANKALARDA POLİÇE PROSEDÜRLERİ

POLİÇELERDE KANUNLAR İHTİLAFI Yine örneğin, 18 yaşını tamamlamış bir yabafıciyı ele alalım Bu kimse, tabi devlet liçe düzenlendiğinden başlıyarak [...]

KABULÜN ŞARTLARI

Vadenin gelmesinden önce, hamilin müracaat hakkını kullanabileceği bütün hallerde, araya girme suretiyle kabul yapılabilir. Kabulü kabil olmayan bir poliçe araya [...]