akreditif çeşitleri

Akreditif Nasıl Açılır?

Memleketimizde kambiyo denetimi vardır. Kambiyo yasalarımıza göre, her türlü döviz tahsis ve transferi Maliye Bakanlığının genel ve özel izinlerine ve Dış [...]

AKREDİTİFİN YARARLARI

Akreditif, İhracatçıya ve İthalatçıya önemli yararlar sağlayan bîr ödeme şeklidir. Akreditif yoluyla yapılan ödemenin taraflara sağladığı belli başlı [...]