aciz vesikası alabilmenin şartları

ACİZ BELGESİ

ACİZ Bir kimsenin borçlarım ödeyemiyecek halde bulunmasıdır. Borçlunun aciz halinde bulunmasının hukuki sonuçları nedir? Ödemelerini kesen borçlu hakkında bir [...]