açılış bilançosu ve kapanış bilançosu arasındaki fark

AÇILIŞ BİLANÇOSU

Yeni bir işletmenin veya firmanın, faaliyete geçmeden önce ya da faaliyette iken yeni bir hesap dönemindeki durumunu saptamak üzere hazırlanan bilânçolara bu ad [...]