açılış bilançosu örneği dolu

AÇILIŞ BİLANÇOSU

Yeni bir işletmenin veya firmanın, faaliyete geçmeden önce ya da faaliyette iken yeni bir hesap dönemindeki durumunu saptamak üzere hazırlanan bilânçolara bu ad [...]