6802 sayılı gider vergileri kanunu 39.madde

GİDER VERGİLERİ KANUNU

Gider vergileri kanunu, eskiden çeşitli yasalarda ayrı ayrı yer alan muamele, istihsal ve hizmetlere ilişkin bulunan bazı mükellefiyetlerin yeniden düzenlenmesi ve [...]